tr en

Gizlilik ve Kullanım Şartları


Kullanıcı Sözleşmesi

www.babytoly.com E-Ticaret Sitesi’ni (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Site’ye erişim sağlayarak "Kullanıcı" sıfatıyla (Site'ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul ettiğinizi, yasal uyarı ve bilgilendirmeleri anladığınızı beyan etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site'ye erişmekten vazgeçiniz.

1. Site, Roza Taahhüt Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Bundan böyle kısaca "Roza" olarak anılacaktır) ait olup, Site ve Site içeriğinde her türlü tasarruf yetkisi Roza'ya aittir. Roza Site’de dilediği zaman güncelleme ve değişiklik yapabilir, Site’ye erişimleri sürekli veya geçici olarak durdurabilir.

2. Roza, veri sorumlusu olarak Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirler, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

3. Roza Site'ye üyelik, sipariş ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı’dan isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, demografik bilgiler, kimlik bilgileri, sosyal ağ bilgileri, konum bilgileri gibi verileri ("Kişisel Veriler") temin edebilir. Roza ayrıca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcı’nın IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, ziyaret saati vs. bilgilerini de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Bu veriler internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya platformlarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sipariş formları, anketler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilebilir. “Çerezler” www.babytoly.com’a erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Kullanıcılar, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Fakat, Kullanıcılar’ın çerezleri kısıtlamaları halinde, www.babytoly.com’un tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

4. Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar için ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde kullanılabilir:

·       Kullanıcı kaydı gerçekleştirmek,

·       Sipariş almak,

·       Siparişlerin teslimini gerçekleştirmek,

·       Her türlü tanıtım, tebrik, promosyon, satış ve pazarlama ile ilgili SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan yayınlar göndermek,

·       Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

·       Kullanıcı sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

·       Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

·       Roza, işbirliği içinde olduğu mevcut firmalar, gelecekteki iştirakleri veya bağlı şirketleri tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

·       Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

·       Kullanıcı deneyimini arttırmak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla Kullanıcı’nın ilgi alanlarını tanımlamak,

·       Kullanıcı’nın mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamalarını sağlamak,

·       Site veya Roza ile ilişkili mobil uygulamalarını kullanırken Kullanıcı’nın hassas veya yaklaşık konumlarını kullanarak Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’in bu şekilde işlenmesi için açık rızası bulunmaktadır. Roza, Kişisel Veriler’i işbu metinde yazılı koşullarda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, işbu metindeki istisnalar dışında üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

5. Kullanıcı, Kişisel Veriler’in Roza’ya bağlı veya Roza ile grup şirketi olan firmalara aktarılmasına açık onay vermektedir.

Kullanıcı, Kişisel Veriler’in lojistik hizmetlerin (sipariş teslimi vb.) sağlanması amacıyla kargo şirketleri, kurye şirketleri, lojistik firmaları vb. üçüncü şahıslara verilmesine onay vermektedir.

6. Roza yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan Kişisel Bilgiler’ini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

7. Kullanıcı Roza’ya başvurarak;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.  Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

8. Kullanıcı, üyelikten ayrılması durumunda Roza'dan herhangi bir hak talep edemez. Roza, Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri imha etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

9. Roza, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

10. Roza, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin www.babytoly.com'da yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Kullanıcı Sözleşmesi’nde yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, değişikliği içeren gizlilik sözleşmesini www.babytoly.com'a yüklenmesi sonrasında Site'yi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir. Roza Site'de mevcut olan tüm bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'deki ürün, bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, stok durumu, kalitesi, performansı hakkında Roza herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

11. www.babytoly.com üyesi olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece bilgilendirme ticari elektronik iletiler, e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler ve benzeri bilgileri içerebilir. Roza tarafından bu amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri Kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.babytoly.com 'da Hesabım sekmesi altında yer alan Üyelik İptali seçeneği üzerinden işlem yaparak listeden çıkmaları gerekmektedir. Roza işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı info@babytoly.com e-posta adresine söz konusu isteklerini iletebilirler.

12. Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

13. Kullanıcı; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, alıcılara gönderdikleri notlarda, Roza ve www.babytoly.com ile ilişkili her türlü e-posta adresi ile yapılan yazışmada; işbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme metni hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

14. Kullanıcı, Roza’nın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette Roza'nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde Roza’ya yüklenebilecek her türlü sorumluluk karşısında Roza'yı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

15. Site'nin (arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Roza'ya ait olup, Roza'nın Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklıdır. Kullanıcı Site'de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site'yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Roza'nın açık ve yazılı iznini almadan bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, Roza'nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

16. Sitede bulunan içerik ve görseller ve sair materyaller sadece Roza’dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Roza’nın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

17. Roza, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Roza, Kullanıcı'nın, Site'den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Roza, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

18. Site üzerinden başka sitelere yönlendirme verilmesi mümkündür. Roza, yönlendirme verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yönlendirmelerden doğabilecek zararlar Kullanıcı'nın kendi sorumluluğundadır.

19. İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

20. Site’de sunulan ürün ve hizmetlerle veya Site’nin kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunları’na tabidir.

 

Güvenlik ve Gizlilik

Güvenlik

1. www.babytoly.com Site’sinin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme güvenliği, alışveriş sitelerinde güvenle kullanılan nitelikte olan 256 bit SSL standardında sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti yer almaktadır. www.babytoly.com Site’sinin haberleşme güvenliği tüm bu şartlara uygun biçimde gerçekleşmektedir.

2. Kredi kartı bilgilerinin Site’den bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, bankanın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak Site’de kullanılmaktadır. 

3. Site içi veri güvenliğini sağlamak için kredi kartı işlemleri ile ilgili haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır ve SSL sertifikalı 256 bit özel şifreleme yöntemi kullanılmaktadır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, www.babytoly.com ’dan alışveriş yapan siz değerli kullanıcılarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Roza veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemler www.babytoly.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş bilgilerinize ulaşamamaktadır. 

4. Ödeme kısmına girildiği zaman banka ile üyemizin bilgisayarı arasında bir köprü oluşturulur ve bu kurulan köprü üzerinden geçen her bilgi sistemimizde bulunan SSL sertifikası ile şifrelenerek gönderilir. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine Roza tarafından erişilmesi kesinlikle mümkün değildir.

 

Gizlilik

1. www.babytoly.com Sitesi'ne iletilen tüm kişisel bilgiler ve materyaller bu web sitesinde bulunan Gizlilik Koşulları’na tabidir. Roza, müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Site bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca www.babytoly.com müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, tanıtım, tebrik, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, paylaşmak ve e-bülten, e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır. Kullanıcı hakları ve gizlilik koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı Sözleşmesi detaylarıyla bilgilerinize sunulmuştur lütfen inceleyiniz.

8 TL Kargo Bedeli 150 TL üzeri Ücretsiz Kargo
Güvenli Alışveriş 256 BIT SSL ödeme güvenliği
İade ve Değişim Garantisi Kapıda Nakit Ödeme

Babytoly © 2019 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret sistemi ile hazırlanmıştır